aftale

Er den gode aftale nu også god?

Som iværksætter kommer man utvivlsomt ud for at skulle lave en aftale. Selv har vi i Horisontalt stået med flere forskellige former for aftaler og kontrakter. Nogle viste sig ikke at være helt gennemført som først forudset. Af den grund, mener vi det er vigtigt at prioritere aftaler og kontrakter i dagens blogindlæg. Årsagen er simpel; du skal prioritere din egen rettighed, så du kan være mere rolig når du først indgår en aftale.

Du kan se forskellige kontraktformer her.

Hvor starter man aftalen?

At lave en god aftale eller kontrakt afhænger af de involverede parter, for eksempel mellem dig og en kunde. Det afhænger i lige så høj grad om genstanden/produktet, økonomien, leveringen og meget mere. Som udgangspunkt skal man altid lave en kontrakt, som efter indgåelsen kan blive liggende i mappen. Alle parter skulle gerne her kende deres rettigheder og forpligtelse i aftalen. Det er typisk når der er blevet nedskrevet punkter der ikke er formuleret tilstrækkeligt eller er for overordnet. Ved et tvivls spørgsmål kan kontrakten ikke holde. I sidste ende står man selv, frustreret og med muligt økonomisk tab.

Vi har selv stået i en situation, hvor kontrakten ikke var formuleret detaljeret nok. Vi stod med et tvivlspørgsmål der både tog tid og kunder fra vores virksomhed. Vi var uforberedt på situationen, og der har vi formuleret de vigtigste punkter når du skal formulere din kontrakt/aftale.

 

De 8 ”must have” i din aftale

 

Sprog og opsætning

Start med at brainstorm indholdet af din kontrakt og skriv ned de punkter der falder dig ind som noget af det første. Punkterne skal stilles op som en indholdsfortegnelse for at få en ens tankegang og mere stringent struktur. Den bliver startskuddet til din kontrakt og vil senere blive fyldt ud med underpunkter.

Forstil dig at du skal beskrive din kontrakt og dets punkter som et forløb af aftalen, med et start- og slutforløb. For at gøre det mere overskueligt, gør dine sætninger korte og ”to the point”.

 

Parter

Det er uhyrligt vigtigt, at du identificerer aftaleparten, dvs. hvem har du reelt set en aftale med, virksomheden, kontaktpersonen eller begge dele – og i givet fald, hvilken virksomhed eller hvilken person? Det er ikke nok at anføre navn og adresse på denne person. Har du mulighed for at anføre CVR-nummeret for virksomheden og CPR-nummeret på personen, skal dette gøres, da det er det eneste, som entydigt identificerer en aftalepart.

 

Ydelsen

Du skal beskrive klart og tydeligt, både kvantitativt og kvalitativt, hvilken ydelse I skal levere i henhold til kontrakten og omvendt. Hvilke specifikationer og krav skal opfyldes? Er der et handlingsforløb pga. Ydelsens varighed? Hvornår skal ydelsen leveres? Må der bruges underleverandører? Etc.

 

Ejerskab

Du skal klart anføre, hvem der er ejer af den fysiske genstand/produktet, der måtte blive resultatet af aftalen og hvornår der er et ejerskifte via en overdragelse. Ligeledes skal du også anføre, under hvilke vilkår, trods produktet er færdigt, at det ikke kan overdrages og derved skifte ejerskab.

 

Overdragelse

Som hovedregel er der fri adgang til at overdrage rettigheder i henhold til en aftale til en anden part. Hvis derimod man ønsker at forpligtelse også bliver overdraget, er det nødvendigt at indhente samtykke fra den anden part.

 

Fortrolighed

I visse aftaler er det et vigtigt punkt, at du ikke indgår aftaler med en lignende virksomhed med lignende produkt/ydelse. Det er både naturligt og rimeligt. Det er ligeledes naturligt, at parterne forpligter sig til fortrolighed omkring aftalen og oplysninger givet eller modtaget i den forbindelse. Det er typisk at konkurrenceklausulen er gældende i aftalens gyldighedsperiode og i en vis periode efter afslutningen af dette.

 

Misligholdelse

Uanset de gode intentioner og forhåbninger om et godt samarbejde, er det vigtigt at forholde sig til risikoen for, at samarbejdet ikke går som forventet, og at en part – forsætligt eller hændeligt – misligholder aftalen. Hvad skal konsekvensen af dette være?

 

Varighed

Man bør altid tage stilling til aftalens varighed og reglerne for opsigelse, herunder om en opsigelse skal have økonomiske konsekvenser.

 

Til slut

Ovenstående er på ingen måde en udtømmende gennemgang af indholdet for en veludført kontrakt. Dette er blot vores erfaringer for vigtige punkter at have med i kontrakten. Du skal naturligvis regulere kontrakten så det passer til din forretning og aftale. Vi vil altid forslå at man retter blikket på professionel rådgivning fra en kompetent advokat. Et væksthus kan meget vel give dig kompetent rådgivning om disse forhold også.

Her finder du et link til alle danske væksthuse hvor du kan søge rådgivning: https://erhvervsstyrelsen.dk/vaeksthusene

Jeg håber at du ved dette blogindlæg har fået inspiration til at komme i gang med din kontrakt. Et sidste råd i den forbindelse er; pas på din forretning og tænkt på worst-case scenarios, så kan du bedst forberede dig.

 

Gigi v/ Horisontalt

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *